top of page
  • Zeng Law Group, PLLC

【捷报速递】EAD工卡申请无补件直批!捷报速递


EAD工卡申请无补件直批!案件类型:I-485申请附带EAD工卡申请

案件亮点:客户此前通过我所递交 I-485职业绿卡申请。我所在递交I-485的同时,也一并递交了I-765工卡申请。该工卡申请无补件直批!我所期待客户在不久的将来获得绿卡!


邮箱 info@zenglawgroup.com

微信 zlgnyc

电话 917-810-5388

网站 http://www.zenglawgroup.com

WhatsApp 917-810-5388

Telegram https://t.me/zlgnyc

Comments


bottom of page