top of page
  • Zeng Law Group, PLLC

【捷报速递】忠实客户婚姻绿卡工卡I-765申请,顺利获批EAD工卡!捷报速递


忠实客户婚姻绿卡工卡I-765申请,顺利获批EAD工卡!


案件类型:婚姻绿卡工卡I-765申请

案件亮点:该申请人为我所长期忠实客户,我所此前成功助其获批H-1B申请。此次基于客户信任,我所也成功接收到其婚姻绿卡的委托。目前,我所已成功助其申请到EAD工卡,期待该客户成功获批婚姻绿卡!


邮箱 info@zenglawgroup.com

微信 zlgnyc

电话 917-810-5388

网站 http://www.zenglawgroup.com

WhatsApp 917-810-5388

Telegram https://t.me/zlgnyc

Comments


bottom of page